Сервиз

Ние сме дългогодишен сервизен партньор на Rohde&Schwarz GmbH за България и предлагаме безплатни сервизни услуги за гаранционно оборудване и платено извън-гаранционно обслужване на цялата гама продукти, производство на Rohde&Schwarz. Всички ремонтни дейности имат 12 месечен гаранционен период.

Калибриране

Предлагаме калибрационни услуги: заводско, акредитирано и специализирано калибриране на оборудване, производство на ROHDE&SCHWARZ GmbH, както и на други производители. Калибрирането се извършва в мрежата от калибрационни лаборатории на ROHDE&SCHWARZ в Европейския Съюз.

Системна интеграция

Фирмата извършва професионални интеграционни и инсталационни услуги на оборудване за радиомониторинг и радиокомуникация в мобилни и стационарни станции. За повече информация, моля изпратете запитване чрез формата на страницата.

Доставки и продажби

Извършваме доставки и продажби на оборудване производство на ROHDE &SCHWARZ. Може да изпратите запитване чрез формата за контакт от страницата.